MỰC RIM ME

75.000 

Mô tả

Mực Rim Me

Thành phần: mực khô,đường, muối, dầu ăn, giá vị hữu cơ khác